O Wydawnictwie | wersja beta
Zasady etyki

Wydawnictwo Edukacyjne w pełni przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

W trosce o najwyższą jakość publikacji Wydawnictwo Edukacyjne ustaliło następujące zasady etyki wydawniczej oraz procedurę recenzyjną:

Autor

 1. Autor zobowiązany jest do przestrzegania wymogów technicznych oraz formalnych obowiązujących w Wydawnictwie Edukacyjnym
 2. Zgłaszane przez Autorów publikacje powinny być wcześniej niepublikowane, oryginalne i nie naruszać praw autorskich. Autor zobowiązuje się także do pozyskania praw autorskich do umieszczonych w publikacji grafik, tabel czy wykresów.
 3. Wykorzystanie pracy innego autora należy zaznaczyć poprzez poprawne przytoczenie słów oraz podanie źródła cytatu w przypisie i bibliografii.
 4. Autorzy, w przypadku współautorstwa, powinni określić własny wkład autorski w przesłaną publikację.
 5. Obowiązkowe jest złożenie przez Autora:
 1. Autorowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o przebiegu procesu recenzyjnego. Po otrzymaniu recenzji autor ma obowiązek dokonać sugerowanych poprawek oraz zmian. Niewywiązanie się z tego zadania grozi odrzuceniem tekstu przez Redakcję. W przypadku wykrycia istotnych błędów Autora w opublikowanym tekście Autor zobowiązany jest do nadesłania stosownego sprostowania.
 2. Autor ma prawo do wykonania korekty autorskiej.
 3. Wszelkie zmiany w treści publikacji podczas procesu wydawniczego muszą zostać zaakceptowane przez Autora.

 

Publikacja

 1. Nadesłana propozycja wydawnicza musi być tekstem wcześniej niedrukowalnym oraz nieprzedłożonym do wydania w innym wydawnictwie.
 2. Publikacja powinna przestrzegać wymogów edytorskich Wydawnictwa Edukacyjnego
 3. Przyjmowane są tylko teksty w języku polskim (nie dotyczy podręczników do nauki języków obcych).
 4. W wiadomości ze zgłoszeniem należy przesłać maszynopis sporządzony w programie Microsoft Word (format *.rtf , *.doc, *.docx).

 

Redakcja

 1. Zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) redakcja zobowiązuje się do utrzymania standardów naukowych i etycznych w zakresie funkcjonowania wydawnictwa oraz prowadzenia niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej.
 2. Przyjęcie i weryfikacja tekstu odbywają się bez względu na płeć, obywatelstwo, niepełnosprawność, rasę czy religię autorów. O przyjęciu tekstu decyduje jego wartość merytoryczna oraz jego zgodność z profilem Wydawnictwa.
 3. Redakcja specjalizuje się wyłącznie w pracy nad tekstami w języku polskim (nie dotyczy podręczników do nauki języków obcych).
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru niezależnych recenzentów, kierując się zgodnością zakresu tematycznego pracy z obszarem zainteresowań opiniodawcy.
 5. Redakcja ma prawo do ingerencji w tekst w celu dokonania niezbędnych poprawek o charakterze językowym oraz dostosowania publikacji do wymogów formalnych przyjętych w wydawnictwie. Autor zostanie poinformowany o wszelkich poprawkach oraz zmianach.
 6. Przeciwdziałając uchybieniom w zakresie etyki publikacyjnej, Redakcja zastrzega sobie prawo do przechowywania tekstów, w których stwierdzono plagiat, ghost authorship lub guest authorship. Teksty te zostaną przekazane odpowiednim podmiotom.
 7. Redakcję obowiązuje zasada poufności. Tym samym Wydawnictwo Edukacyjne nie ma prawa ujawniać informacji na temat zgłaszanych prac osobom nieupoważnionym. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia, redakcja nie może wykorzystać tekstów bez pisemnej zgody Autora.
do góry
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl