Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

Wydawnictwo

Wydawnictwo Edukacyjne powstało w Warszawie w lutym 1993 roku, a w 1995 roku na stałe przeniosło się do Krakowa. Naszym podstawowym produktami są serie „To lubię!” do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach oraz „Kocham Czytać” pakiet 30 zeszytów służących do wczesnej nauki czytania. W roku 2006 oficyna wprowadziła na rynek znowelizowaną wersję podręczników To lubię! do klasy IV szkoły podstawowej pt. „Nowe To lubię!”, a w 2011 niemieckojęzyczną wersję „Kocham Czytać” - „Ich liebe Lesen”.

Ofertę podręcznikową uzupełniają starannie opracowane metodycznie i merytorycznie pomoce dla ucznia i nauczyciela, a więc plany pracy, sprawdziany, testy, scenariusze lekcji. Wynikiem bezpośredniej współpracy WE z ośrodkami naukowymi, głównie krakowskimi uniwersytetami - Pedagogicznym i Jagiellońskim są publikacje z zakresu logopedii, pedagogiki i historii literatury.

Od 1999 do 2007 roku Wydawnictwo publikowało czasopismo dla nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów humanistycznych „Nowa Polszczyzna”. Redagująca pismo Zofia Agnieszka Kłakówna nadała mu nowoczesny profil, publikując artykuły teoretyczne, metodyczne, językoznawcze, ale jednocześnie bardzo bliskie praktyce, dając równocześnie przegląd ważniejszych czasopism humanistycznych oraz recenzje najnowszych publikacji ważnych dla nauczyciela. Wysoki poziom merytoryczny zapewnili autorzy z katedr metodycznych wielu uniwersytetów (m.in. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), a także doświadczeni nauczyciele z całej Polski.

Wydawnictwo prowadzi również Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli, organizujący  warsztaty dla logopedów i nauczycieli różnych etapów kształcenia. Tworzy w ten sposób nowoczesną formułę oficyny, zbliżoną do instytutu naukowo-dydaktyczno-wydawniczego.

 

NAGRODY:


na 5. Targach Książki Szkolnej – Edukacja’ 98 (marzec 1998)

Puchar Ministra Edukacji za nowoczesność w dydaktyce i edytorstwie.
Nagroda za walory edukacyjno – poznawcze podręcznika Marii Jędrychowskiej i Zofii Agnieszki Kłakówny To lubię! Teksty i zadania. Klasa VII.


na 10. Targach Książki Edukacyjnej (kwiecień 2001)

Nominacja za wybitne wartości edukacyjne dla Metodycznej Biblioteki To lubię!


na 16. Targach Książki Edukacyjnej (kwiecień 2004)

Nominacja do nagrody Edukacja XXI za Ćwiczenia redakcyjno – stylistyczne dla klas 1-3 gimnazjum. Sztuka pisania pod redakcją Z. A. Kłakówny.


na 18. Targach Książki Edukacyjnej (marzec 2005)

Nominacja do nagrody Edukacja XXI za serię logopedyczną Kocham Czytać autorstwa Jagody Cieszyńskiej.


na 22. Targach Książki Edukacyjnej (marzec 2007)

Nagroda z kategorii podręczniki szkolne dla Podręcznika do języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Nowa Sztuka pisania autorstwa Z. A. Kłakówny i K. Wiatra.


Podczas sesji Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności (czerwiec 2007)

Prestiżowe wyróżnienie przyznane serii podręczników „To lubię!” przeznaczonej dla szkół ponadgimnazjalnych.