Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

Regulamin warsztatów i szkoleń NIKN WE

Regulamin uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego.

1. Organizatorem zajęć jest Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego (NIKN WE).

2. Szkolenia odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora.

3. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach przyjmowane są drogą elektroniczną (pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez stronę internetową www.we.pl) oraz telefonicznie (pod numerem 12 626 08 18). Przy zgłoszeniu wymagane jest podanie imienia i nazwiska uczestnika, jego numeru telefonu oraz adresu mailowego.

4. Organizator zapewnia uczestnikom zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

6. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie przedpłaty w wyznaczonym terminie.

7. Wysokość opłaty za udział w szkoleniu podawana jest na stronie internetowej.

a) Wpłaty należy dokonać w podanym na karcie szkolenia terminie na konto:

94 1240 1431 1111 0000 1045 3861
Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o.
ul. Wielkotyrnowska 35, 31-326 Kraków

b) W tytule przelewu należy podać termin szkolenia oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.
c) Na życzenie uczestnika Organizator wystawia fakturę VAT.

8. Ewentualną rezygnację z udziału w warsztatach należy zgłosić telefonicznie pod nr 12 626 08 18, najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia (jeśli na karcie kursu nie podano inaczej). Jeśli termin zostanie zachowany, organizator zwróci przedpłatę w całości.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów lub wykładowcy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie telefonicznie lub mailowo.

10. W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

11. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikami a Organizatorem.

12. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.