Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

Opinie o naszych szkoleniach

Opinie nauczycieli na temat naszych szkoleń (na podstawie anonimowych ankiet):

Odpowiedzi na pytanie: Co najbardziej się Pani/Panu podobało podczas zajęć?

  • Dobór treści i forma przekazu wiadomości objętych tematyką szkolenia
  • Praca w grupach i dyskusja, możliwość wymiany poglądów i doświadczeń
  • Multimedialna forma zajęć, ciekawy sposób przekazu wiadomości, pokazy filmowe
  • Profesjonalne przygotowanie i fachowa wiedza prowadzących
  • Wiele przykładów i praktycznych wskazówek
  • Szeroki zakres tematyczny, ale z zachowaniem konkretu
  • Kompleksowa wiedza, komunikatywność i umiejętność przekazania sedna sprawy przez prowadzącego
  • Zróżnicowana i niemonotonna forma przekazu
  • Świetna, sprzyjająca atmosfera, możliwość swobodnej wypowiedzi
  • Podjęcie interesującego i trudnego tematu w sposób bardzo rzeczowy i przystępny