Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

NIKN WE

Nowa oferta szkoleniowa - zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli i Rady Pedagogiczne (terminy ustalane po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń)


Terapia i wspieranie rozwoju dziecka:

1. Jak wspierać rozwój społeczny dziecka w przedszkolu?
2. Jak doskonalić rozumienie społeczne u młodzieży?
3. Rozwijanie kompetencji językowej – jako czynnik wspomagający harmonijny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym 

4. Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym
5. Przedszkolak mówi prawidłowo – rola nauczyciela w kształtowaniu właściwych wzorów lingwistycznych
6. Rozwijanie potencjału dziecka ze specyficznymi trudnościami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
7. Im młodsze dziecko, tym większe szanse na rozwój – wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością
8. Znaczenie wczesnej profilaktyki logopedycznej w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka
9. Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
10. Pokaż mi, jak jesz, a powiem ci, jak mówisz – znaczenie mioterapii oraz terapii karmienia na wczesnych etapach rozwojowych dziecka
11. Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń u dzieci z różnymi typami afazji
12. Czy to dziecko się jąka? Sposoby wspierania dzieci z zaburzeniami płynności mowy 
13. Najważniejsza jest komunikacja – współpraca z logopedą jako specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju


Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

14. „Podwójne życie” – pokolenie Internetu i smartfonów – nowe wyzwanie dla nauczycieli i rodziców
15. Wiele zmian, trwała relacja – jak zadbać o więzi podczas zmieniającej się sytuacji rodzinnej
16. Wpływ uzależnień medialnych na uczenie się i rozwój umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych dziecka
17. Depresje i samobójstwa dzieci i młodzieży
18. Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży


Diagnoza dziecka

19. Dojrzałość szkolna dziecka: czy (Twój) sześciolatek jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej?
20. Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
21. Jak rozpoznać i zdiagnozować specyficzne trudności w uczeniu się? Symptomy i procedury w diagnozie dysleksji rozwojowej
22. Czy na pewno niegrzeczny? – uczeń nadpobudliwy w szkole
23. Dziecko autystyczne w przedszkolu – symptomy i objawy niepokojące nauczyciela i rodzica
24. „Prosto w oczy” – niepokoje nauczyciela i rodzica w konfrontacji z symptomami zaburzeń autystycznych u dzieci


Metody i techniki pracy nauczyciela

25. Projekty edukacyjne w pracy nauczyciela przedszkola
26. Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu
27. Techniki relaksacyjne w grupie przedszkolnej
28. Kara i nagroda w wychowaniu przedszkolaka
29. Angielski na wesoło. Piosenki, gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
30. Media elektroniczne w edukacji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym
31. Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela
32. Różnorodność metod nauki czytania – podejście praktyczne


Rozwój osobisty nauczyciela

33. Rodzic w przedszkolu jako ogniwo scalające środowiska wychowawcze dziecka
34. Trening umiejętności komunikacyjnych
35. Emisja i higiena głosu – praktyczne zastosowanie technik wspomagających pracę głosem nie tylko dla nauczycieli
36. Jak cię słyszą, tak cię piszą – praktyczne zastosowanie technik wspomagających pracę głosem – warsztat nie tylko dla nauczycieli
37. Enigma złamana! – czyli jak rozmawiać z nastolatkiem, żeby on zrozumiał mnie, a ja jego
38. Sensei – Nauczyciel/Mistrz – budowanie motywacji, zaangażowania i poczucia kompetencji w codziennej pracy z uczniem
39. Wypalenie zawodowe. Symptomy. Profilaktyka
40. Komunikacja niewerbalna w przedszkolu i w szkole
41. Jak skutecznie komunikować się z rodzicami? Współpraca z trudnymi rodzicami