Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

NIKN WE

Bezpłatne* szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
(*nie dotyczy szkoleń prowadzonych przez prof. Jagodę Cieszyńską) 

 


 

kwiecień 2017
 

WROCŁAW
Temat: Czy zawsze "Mowa jest srebrem, a milczenie złotem"? – mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym
Prowadzący: mgr Barbara Jedynak
Data: 4.04.2017 r., godz. 15.30-17.30
Miejsce: Centrum Konferencyjne Cuprum Novum, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, Wrocław
Zgłoszenia:
szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18

 


WARSZAWA

Temat: Baw się z nami sylabami – ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
Prowadzący: mgr Regina Panaś
Data: 6.04.2017 r., godz. 15.30–17.30
Miejsce: Golden Floor Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
Zgłoszenia: szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18

 

KRAKÓW
Temat: Przedszkolak XXI wieku – szanse i zagrożenia
Prowadzący:
dr Iwona Sikorska
Data: 10.04.2017 r., godz. 15.30–17.30
Miejsce: Auditorium Maximum UJ (Aula Mała - parter), ul. Krupnicza 33, Kraków
Zgłoszenia: szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18


 

BIELSKO-BIAŁA
Temat: Aby uczyć, muszę rozumieć – praca z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych
Prowadzący: mgr Maria Mrowiec
Data: 19.04.2017 r., godz. 15.30–17.30
Miejsce: Qubus Hotel, ul. Mostowa 2, Bielsko-Biała
Zgłoszenia:
szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18


 

TARNÓW
Temat: Kara i nagroda w wychowaniu przedszkolaka
Prowadzący: mgr Marta Jelonek
Data: 21.04.2017 r., godz. 15.30–17.30
Miejsce: MCDN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów
Zgłoszenia:
szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18


POZNAŃ
Temat: Logopedyczne ABC dla nauczycieli przedszkoli – stymulowanie rozwoju mowy dziecka
Prowadzący: mgr Beata Rzewnicka
Data: 24.04.2017 r., godz. 15.30–17.30
Miejsce: Centrum Konferencyjne Adam’s, ul. Jana Matejki 62, Poznań
Zgłoszenia:
szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18

  

BIAŁYSTOK
Temat: Kocham czytać – wczesna nauka czytania
Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska
Data: 25.04.2017 r., godz. 14.30–18.00
Miejsce: Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25, Białystok
Zgłoszenia:
szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18


NOWY SĄCZ
Temat: Angielski na wesoło. Piosenki, gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
Prowadzący: mgr Katarzyna Wójcik-Bożętka
Data: 26.04.2017 r., godz. 15.30–17.30
Miejsce: Małopolskie Centrum Kultury Sokół, sala edukacyjna, II piętro, ul. Długosza 3, Nowy Sącz
Zgłoszenia:
szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18


GDAŃSK
Temat: Kocham czytać – wczesna nauka czytania
Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska
Data: 27.04.2017 r., godz. 14.30–18.00
Miejsce: Hotel Qubus, Chmielna 47, Gdańsk
Zgłoszenia:
beatarzewnicka@wp.pl, tel. 502 133 541, 12 626 07 87, 12 626 08 18


OŚWIĘCIM
Temat: Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym
Prowadzący: mgr Bożena Senkowska, mgr Ilona Okruta
Data: 28.04.2017 r., godz. 15.30–17.30
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul.Józefa Nojego 2B, Oświęcim
Zgłoszenia:
szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18


maj 2017


KRAKÓW
Temat: Wpływ wysokich technologii na dzieci w wieku przedszkolnym (TV, Internet, gry sieciowe, smartfony)

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska
Data: 9.05.2017 r., godz. 15.30–17.30
Miejsce: Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, ul. Jęczmienna 9, Kraków
Zgłoszenia: szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18


KATOWICE
Temat: Kocham czytać – wczesna nauka czytania

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska
Data: 15.05.2017 r., godz. 14.30–18.00
Miejsce: Hotel Novotel, al. Roździeńskiego 16, Katowice
Zgłoszenia:
szkolenia@we.pl, 12 626 07 87, 12 626 08 18

 

 

 

Najbliższe szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, wychowawców, rodziców


Szkolenia odbywają się w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, ul. Jęczmienna 9, Kraków (mapka dojazdu tutaj)

 


 

Kraków, kwiecień 2017
 

Temat: Optymalizacja rozwoju dziecka w tzw. normie rozwojowej
Prowadzący: prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska
Moduł I: 3.04.2017 r., godz. 14.00-17.00
Moduł II: 4.04.2017 r., godz. 15.30-18.30


Nowa oferta szkoleniowa - zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli i Rady Pedagogiczne (terminy ustalane po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń)


Terapia i wspieranie rozwoju dziecka:

1. Jak wspierać rozwój społeczny dziecka w przedszkolu?
2. Jak doskonalić rozumienie społeczne u młodzieży?
3. Rozwijanie kompetencji językowej – jako czynnik wspomagający harmonijny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym 

4. Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym
5. Przedszkolak mówi prawidłowo – rola nauczyciela w kształtowaniu właściwych wzorów lingwistycznych
6. Rozwijanie potencjału dziecka ze specyficznymi trudnościami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
7. Im młodsze dziecko, tym większe szanse na rozwój – wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością
8. Znaczenie wczesnej profilaktyki logopedycznej w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka
9. Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
10. Pokaż mi, jak jesz, a powiem ci, jak mówisz – znaczenie mioterapii oraz terapii karmienia na wczesnych etapach rozwojowych dziecka
11. Afazja – odbudowa komunikacji, praktyczne zastosowanie ćwiczeń u dzieci z różnymi typami afazji
12. Czy to dziecko się jąka? Sposoby wspierania dzieci z zaburzeniami płynności mowy 
13. Najważniejsza jest komunikacja – współpraca z logopedą jako specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju


Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

14. „Podwójne życie” – pokolenie Internetu i smartfonów – nowe wyzwanie dla nauczycieli i rodziców
15. Wiele zmian, trwała relacja – jak zadbać o więzi podczas zmieniającej się sytuacji rodzinnej
16. Wpływ uzależnień medialnych na uczenie się i rozwój umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych dziecka
17. Depresje i samobójstwa dzieci i młodzieży
18. Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży


Diagnoza dziecka

19. Dojrzałość szkolna dziecka: czy (Twój) sześciolatek jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej?
20. Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
21. Jak rozpoznać i zdiagnozować specyficzne trudności w uczeniu się? Symptomy i procedury w diagnozie dysleksji rozwojowej
22. Czy na pewno niegrzeczny? – uczeń nadpobudliwy w szkole
23. Dziecko autystyczne w przedszkolu – symptomy i objawy niepokojące nauczyciela i rodzica
24. „Prosto w oczy” – niepokoje nauczyciela i rodzica w konfrontacji z symptomami zaburzeń autystycznych u dzieci


Metody i techniki pracy nauczyciela

25. Projekty edukacyjne w pracy nauczyciela przedszkola
26. Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu
27. Techniki relaksacyjne w grupie przedszkolnej
28. Kara i nagroda w wychowaniu przedszkolaka
29. Angielski na wesoło. Piosenki, gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym
30. Media elektroniczne w edukacji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym
31. Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela
32. Różnorodność metod nauki czytania – podejście praktyczne


Rozwój osobisty nauczyciela

33. Rodzic w przedszkolu jako ogniwo scalające środowiska wychowawcze dziecka
34. Trening umiejętności komunikacyjnych
35. Emisja i higiena głosu – praktyczne zastosowanie technik wspomagających pracę głosem nie tylko dla nauczycieli
36. Jak cię słyszą, tak cię piszą – praktyczne zastosowanie technik wspomagających pracę głosem – warsztat nie tylko dla nauczycieli
37. Enigma złamana! – czyli jak rozmawiać z nastolatkiem, żeby on zrozumiał mnie, a ja jego
38. Sensei – Nauczyciel/Mistrz – budowanie motywacji, zaangażowania i poczucia kompetencji w codziennej pracy z uczniem
39. Wypalenie zawodowe. Symptomy. Profilaktyka
40. Komunikacja niewerbalna w przedszkolu i w szkole
41. Jak skutecznie komunikować się z rodzicami? Współpraca z trudnymi rodzicami