Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

Kontakt

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE Sp. z o.o.

ul. Wielkotyrnowska 35
31-326 KRAKÓW
DZIAŁ HANDLOWY:
handel@we.pl - Klienci hurtowi
zamowienia@we.pl - Zamówienia indywidualne
tel./fax (12) 638-00-50
UWAGA! Prosimy o informację mailową lub poprzez formularz zamówienia w przypadku konieczności wcześniejszego wystawienia faktury lub odroczonego terminu płatności.

SZKOŁA ZA PASEM:
szkolazapasem@we.pl
tel. (12) 626 07 87

NIEPUBLICZNY INSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO:
szkolenia@we.pl
tel./fax (12) 626 08 18

REDAKCJA:
redakcja@we.pl

DZIAŁ MARKETINGU:
marketing@we.pl
tel. (12) 626 07 87


Numer konta: 94 1240 1431 1111 0000 1045 3861 (PKO SA I O/Kraków)
W opisie przelewu należy podać nr zamówienia lub faktury. Jeśli opłata dokonywana jest za udział w warsztatach, prosimy o podanie miejsca szkolenia oraz nazwiska uczestnika.

KRS: 0000049817
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRSu
NIP: 527-020-69-84
REGON: 010189410
Kapitał Zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości