Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

Konferencja naukowa "Proza dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy dzisiejszej"

Serdecznie zapraszamy na konferencję dedykowaną prof. zw. dr. hab. Bolesławowi Faronowi z okazji 80-rocznicy Jego Urodzin.

W imieniu organizatora - Katedry Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Proza dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy dzisiejszej", zorganizowanej w 80. rocznicę śmierci Zbigniewa Uniłowskiego, a dedykowanej prof. zw. dr. hab. Bolesławowi Faronowi z okazji 80-rocznicy Jego Urodzin.

Termin: 2 i 3 marca 2017 roku.
Miejsce: Audytorium im. prof. Wincentego Danka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2.
Początek obrad: 2 marca 2017 roku, godz. 9.00.