Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

16. Wpływ uzależnień medialnych na uczenie się i rozwój umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych dziecka

Temat

Wpływ uzależnień medialnych na uczenie się i rozwój umiejętności poznawczych, społecznych i emocjonalnych dziecka

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i wychowawcy szkolni zainteresowani omawianą problematyką

Program
  • Biologiczne, społeczno-środowiskowe, psychologiczne i psychospołeczne podstawy patologicznego użytkowania mediów
  • Kulturowe uwarunkowania nałogów; wpływ mediów na rozwój i funkcjonowanie mózgu dziecka, na rozwój jego kompetencji językowo-komunikacyjnych i poziom osiągnięć szkolnych
  • Nałogi krzyżowe, czyli współwystępowanie nałogów behawioralnych (od mediów) i uzależnień od substancji psychoaktywnych (od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy)
  • Cechy nowych mediów a problem uzależnień medialnych (media jednokierunkowe, interaktywne, linearno-sekwencyjne, hipertekstualne); strategie przetwarzania informacji i typy myślenia oraz niekompatybilności w myśleniu dziecko-środowisko jako predykaty uzależnienia
  • Behawioralne (obserwowalne) wskaźniki siecioholizmu (uzależnienia od Sieci) i uzależnienia od telewizji
  • Fazy uzależnienia od mediów i zalecane formy interwencji psychopedagogicznej i terapeutycznej
  • Typy uzależnienia od Internetu; uzależnienie od komputera a uzależnienie od Internetu i gier komputerowych
  • Diagnoza psychologiczna i praca z rodziną uzależnionego
Prowadzący

prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska – medioznawczyni i psycholożka, dyrektorka Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierowniczka Katedry Mediów i Badań Kulturowych IFP UP, współzałożycielka i Prezeska Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej I Kadencji w latach 2012-2016; zajmuje się teorią mediów, zwłaszcza telewizji oraz Internetu, edukacją medialną, stymulacją kompetencji komunikacyjnych i wizualnych dzieci i młodzieży oraz komunikacją społeczną i uzależnieniami medialnymi; autorka wielu prac poświęconych tej tematyce, m.in. publikacji: Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów (2015), Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów (2014), Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość (2013), Polityka (re)prezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej (2013), Twórcze metafory medialne. Baudrillard-McLuhan-Goffman (2010)

Ilość godzin

3

Cena

59 zł

Ilość uczestników w grupie

20-25

Zgłoszenia Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 12 626 08 18