Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

40. Komunikacja niewerbalna w przedszkolu i w szkole

Temat

Komunikacja niewerbalna w przedszkolu i w szkole

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

Program
  1. Ukazanie znaczenia komunikacji pozajęzykowej w relacjach międzyludzkich ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z uczniami i ich rodzicami.
  2. Zapoznanie z niewerbalnymi formami komunikacji, takimi jak mimika, gesty, modulacja głosu itp., a także rysunki, piktogramy, fotografie mogące być źródłem informacji o stanach emocjonalnych, problemach indywidualnych (np. rodzinnych czy szkolnych) i zaburzeniach czy deficytach w kontaktach społecznych.
  3. Zagadnienie umiejętności przekazywania informacji w formach niewerbalnych, ich prawidłowe odczytywanie oraz relacje między komunikacją językową i niewerbalną.

Poszczególne zagadnienia będą ilustrowane na warsztacie przykładami praktycznymi i propozycjami zajęć oraz ćwiczeń możliwych do zastosowania w pracy z uczniami.

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska – medioznawczyni i psycholożka, dyrektorka Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierowniczka Katedry Mediów i Badań Kulturowych IFP UP, współzałożycielka i Prezeska Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej I Kadencji w latach 2012-2016; zajmuje się teorią mediów, zwłaszcza telewizji oraz Internetu, edukacją medialną, stymulacją kompetencji komunikacyjnych i wizualnych dzieci i młodzieży oraz komunikacją społeczną i uzależnieniami medialnymi; autorka wielu prac poświęconych tej tematyce, m.in. publikacji: Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów (2015), Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów (2014), Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość (2013), Polityka (re)prezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej (2013), Twórcze metafory medialne. Baudrillard-McLuhan-Goffman (2010)

Ilość godzin

3

Cena

59 zł

Ilość uczestników w grupie

20-25

Zgłoszenia Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 12 626 08 18